بنیاد آموزشی فرهنگی آپتین-Uptin Foundation

بنیاد آموزشی فرهنگی آپتین-Uptin Foundation
Uptin Foundation

5180 Queen Mary Rd, Montreal, QC, Canada ,
438 386-6111
https://www.uptin.org
https://www.facebook.com/Uptinfound
uptinfoundation@gmail.com

بنیاد آموزشی فرهنگی آپتین-Uptin Foundation

آموزش موسیقی زیر نظر دانش آموختگان موسیقی و استادان دانشگاه
سازهای ایرانی، کلاسیک و پاپ
ایرانی: تار، سه تار، تنبور و تنبک
کلاسیک: پیانو، ویولن و گیتار
پاپ: گیتار، سازدهنی و کیبورد
آموزش موسیقی کودک: ارف و سوزوکی
آموزش علوم موسیقی: سلفژ و هارمونی
تست های استعدادیابی و مشاوره جهت انتخاب ساز مناسب

Uptin Foundation

UpTin Foundation is a non-for-profit organization that dedicates itself to the advancement of education through providing instructional workshops, seminars, classes, training programs, educational aids, tutorials, and coaching and counseling support and services on different subjects and topics to the general public with a particular attention to the new arrivals and immigrants in view of their effective and sustainable Socio- Economic Integration in the Canadian society.


آموزشگاه آموزشگاه موسیقی music school school

四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系,因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次,尽量避开大的血管部位,所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网,包扎恰当,这样才能避免出血丰胸方法