شرکت مهاجرتی ICP-ICP Immigration

شرکت مهاجرتی ICP-ICP Immigration
ICP Immigration

1117 Saint-Catherine Street West, Montreal, QC, Canada ,
514 289-9044
http://www.icpimmigration.com
https://www.facebook.com/icpimmigrationinc
info@icpimmigration.com

شرکت مهاجرتی ICP-ICP Immigration

فعالیت مؤسسه .ICP Immigration Inc مشاوره در امور مهاجرت و مرکز آن در شهر مونترال، استان کبک، کشور کانادا می باشد. تخصص ما مشاوره، اقدام و نهایتاً اخذ ویزای مهاجرت به کانادا برای کلیّه گروههای متقاضی تحت عنوان کارآفرین، سرمایه گذار، مدیر، دانشجو، متخصص در زمینه های مورد نیاز دولتهای فدرال و استانی کانادا و سایر موارد است.
خانم معصومه علیمحمّدی مؤسس و مدیر شرکتICP Immigration Inc. مشاور حرفه ای در امور مهاجرت با بیش از ده سال سابقه و عضو رسمی شورای تنظیم مقررات مشاوران امور مهاجرت کانادا (ICCRC) به شماره عضویت R406679 هستند.

ICP Immigration

ICP Immigration Inc. is a fully accredited Canadian immigration consulting firm based in Montreal, Canada. We specialize in assisting foreign nationals obtain Canadian permanent and temporary resident visas.
ICP Immigration Inc. is headed by Masoumeh Alimohammadi, who is a member in good standing of The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) (Membership No. R406679), and is authorized to assist and represent applicants before Citizenship and Immigration Canada. Mrs. Alimohammadi is also a member of the Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC) (Membership No. R10108), and authorized to provide commissioner of oaths services.


مهاجرت وکیل immigration

四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系,因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次,尽量避开大的血管部位,所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网,包扎恰当,这样才能避免出血丰胸方法