رستوران پریسا-Parisa Restaurant

رستوران پریسا-Parisa Restaurant
Parisa Restaurant

4123 Rue de Verdun, Verdun, QC, Canada , H4G 1L2
514 768-7777
http://www.restaurantparisa.ca
info@restaurantparisa.ca

رستوران پریسا-Parisa Restaurant

نام رستوران پریسا از سال 2009 با غذای ایرانی در مونترال گره خورده است. آشپزی در این رستوران بر پایه اصول سنتی و اصیل آشپزی ایرانی بوده که در آن مواد اولیه، سبزیجات و ادویه تازه مورد تاکید بوده است.
چه برای یک عصر رمانتیک یا یک دور همی دوستانه، یک خاطره به یادماندنی را در رستوران پریسا تجربه کنید.

Parisa Restaurant

Established in Verdun since 2009, Parisa is renowned for its delectable Persian cuisine. Its cuisine is based on traditional recipes which encompass a variety of fresh ingredients, herbs and spices. Its flavors are as unique as they are unforgettable.
Whether a romantic evening or a friendly gathering, a memorable dining experience is ensured at Parisa.


رستوران restaurant

四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系,因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次,尽量避开大的血管部位,所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网,包扎恰当,这样才能避免出血丰胸方法