از سوءتفاهم جلوگیری کنید


22 سپتامبر 2015

سوء‌تفاهم
برای این که منظورم را ملموس‌تر بیان کنم از خاطره کوتاهی استفاده می کنم که باعث خجالت و آزردگی من شد. داستان از این قرار است که اخیرا تصمیم به یادگیری زبان اسپانیایی گرفته‌ام چون یکی از دوستانم اهل مکزیک است و دوست دارم هرازچندگاهی با او به زبان خودش خوش و بش کنم. طبیعتا از هر فرصتی استفاده می کنم و سعی می‌کنم با کسانی که به این زبان مسلط هستند ارتباط برقرار کنم. چند روز پیش به یک مهمانی دعوت شدم و بعد از سلام و احوال‌پرسی و ... متوجه شدم که گروهی در حال صحبت به زبان اسپانیایی هستند. نزدیک شدم، سلام کردم و وارد جمع شدم. بعد به زبان اسپانیایی حالشان را پرسیدم و همه بدون استثنا شروع به خندیدن کردند. از من خواستند که باز اسپانیایی صحبت کنم، جمله دوم را که گفتم بیشتر خندیدند.
نظر شما چیست؟ چه باید می‌کردم؟
این داستان کاملا ساختگی بود. من زبان اسپانیایی بلد نیستم و آن ماجرا هم هرگز برای من اتفاق نیافتاده است. این رفتاری است که بعضی(تاکید می‌کنم، بعضی) از ایرانی‌ها از خود نشان می‌دهند. جالب این‌جاست که به هیچ وجه منظور بدی ندارند و فقط از شنیدن کلمات فارسی از زبان یک غیرایرانی شاد می‌شوند و ناخودآگاه شروع به خندیدن می‌کنند. اما برداشت طرف مقابل به دلیل سوء‌تفاهم ممکن است کاملا متفاوت باشد.
این موضوع به هنگام رقصیدن کمی شدیدتر هم می‌شود. معمولا به‌دلیل شاد بودن فطری، مهمانی‌های ایرانی با رقص و شادی همراه هستند. مهمان‌های غیرایرانی را هم به رقصیدن علاقمند می‌کنند و نهایتا بعد از چند دقیقه مهمان غیرایرانی خود را در میان گروهی ایرانی می‌یابد که درحال پچ پچ به زبان فارسی و خنده و گیل کشیدن هستند.


فرهنگ دوست زبان
Summary: Omega has a long history of replica watches uk making beautiful ladies' watches, and in this new series of replica rolex famous discs, each watch has a delicate and pure design style, interpretation of replica watches the most cutting-edge fashion concept, and the image of fake watches modern independent women.