روابط دیپلماتیک ایران و کانادا


درخواست‌نامه رسمی از دولت کانادا برای ایجاد روابط دیپلماتیک با ایران بر روی سایت پارلمان قرار دارد. این درخواست‌نامه را همه‌ی شهروندان و کسانی که اقامت کانادا را دارند می‌توانند امضا کنند. ترجمه این درخواست رسمی به زبان فارسی و لینک امضای این درخواست را در ادامه ببینید.

ادامه ...